Održana sjednica Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova FBiH, na kojoj je predstavljena analiza utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH

30.Apr.2021.
28.04.2021

U srijedu, 28.4.2021. godine, održana je online sjednica Komisije SOGFBiH za ekonomski razvoj općina i gradova i financije. Na sjednici je članovima Komisije Gregor Jurišić, viši suradnik za financijska pitanja Saveza općina i gradova FBiH, predstavio svoju autorsku Analizu utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH. Ova Analiza ekspeditivno i temeljito nastoji identificirati, procijeniti i predstaviti intenzitet utjecaja krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na prihode i potrošnju općina i gradova u FBiH, posebno na pojedinačne komponente lokalnih prihoda, koji su najizloženiji ekonomskim fluktuacijama uzrokovanim korona-krizom, te na segmente lokalne potrošnje, koji su najpovezaniji sa zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. Također, u Analizi su analizirane i predstavljene i aktivnosti, mjere i prakse općina i gradova, koje su lokalne vlasti poduzimale s ciljem ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemijskih mjera, posebno u smislu olakšavanja financijskih poteškoća restrikcijama pogođenim radnicima i poslovnim subjektima.

Na sjednici je naglašen ogroman značaj uloge općina i gradova u suočavanju s novonastalim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim izazovima pandemije, što je posebno izraženo zbog pozicije jedinica lokalne samouprave kao razine vlasti, koja je svakodnevno u najizravnijem kontaktu s građanima i poznaje njihove potrebe i prioritete djelovanja, kao i zbog nadležnosti lokalne razine vlasti u oblastima na koje je pandemije najviše utjecala. Analiza ukazuje da su se općine i gradovi za vrijeme pandemije koronavirusa suočili s naglim padom prihoda u lokalnim proračunima uz istovremeni porast dodatnih neplaniranih aktivnosti i obveza.

Nalazi Analize sugeriraju, između ostalog, da su prihodi lokalne razine vlasti u prvoj polovini 2020. godine smanjeni za čak 26,6 milijuna KM ili 5,91% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, pri čemu su najveći pad pretrpjeli lokalni neporezni prihodi, koji su izvorni vlastiti prihodi općina i gradova, dok je ukupni financijski rezultat lokalne razine vlasti skoro prepolovljen. Naglašeno je da bi Analiza trebala poslužiti kao argument za neophodno osiguravanje više financijskih sredstava proračunima jedinica lokalne samouprave u FBiH zbog nepovoljnosti financijskih kapaciteta općina i gradova, te da bi više razine vlasti, u suradnji sa SOGFBiH i jedinicama lokalne samouprave, trebale pružiti potporu općinama i gradovima u razdobljima krize, te usmjeriti aktivnosti u jačanje otpornosti općinskih i gradskih proračuna na fiskalne šokove putem jačanja financijske pozicije lokalne samouprave u FBiH. Članovi Komisije naznačili su da je Analiza  izrazito koristan dokument i da će poslužiti jedinicama lokalne samouprave za njihove interne potrebe, posebno pri izradi izvješća i strateških dokumenata.

Također, članovi Komisije su razmatrali i informaciju o Strategiji razvoja Federacije BiH 2021.-2027., Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi FBiH, te Inicijativu za izmjenu načina obračuna indeksa razvijenosti u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda.