Održana zajednička sjednica Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije SOGFBiH

29.Nov.2023.
komisije 29.11.2023

U Sarajevo je danas, 29.11.2023. održana zajednička sjednica Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja i Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je jednoglasno usvojena inicijativa Grada Tuzla za stavljanje van snage Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 05/16), koja se dalje šalje Predsjedništvu SOGFBiH na odlučivanje.

Podržana je inicijativa Općine Odžak za hitno pokretanje postupka za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu u Županiji Posavskoj.

Inicijativa Grada Zavidovići za izmjenu Pravilnika o prekomjernoj upotrebi javne ceste, jednoglasno je usvojena.

Za kraj, prezentovano je očitovanje Grada Konjica i Općine Prozor – Rama vezano za Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata (skraćeni postupak).  

Zaključeno je kako primjena predložene izmjene Zakona može imati negativne posljedice po budžete jedinica lokalne samouprave, te predlažu da se povuče sa dnevnog reda. Smatraju kako jedinice lokalne samouprave imaju puno pravo na ovu naknadu te da se u slučaju izmjena i dopuna navedu kriteriji zbog kojih se donose.