Poziv za dostavljanje prijedloga: Kanadski fond za lokalne inicijative – Bosna i Hercegovina

21.Jun.2021.
Canada

Ambasada Kanade u Budimpešti objavila je ovogodišnji poziv za dostavljanje prijedloga za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). Ovaj poziv se odnosi samo na projekte u Bosni i Hercegovini.

CFLI je program osmišljen za podršku malim i visoko utjecajnim projektima u zemljama u razvoju, koji su u skladu sa tematskim prioritetnim oblastima. Program je usmjeren na projekte koje su osmislili i dizajnirali pretežno lokalni partneri. Projekte bira i odobrava nadležna kanadska ambasada ili visoka komisija. CFLI također djeluje kao podrška pozitivnim bilateralnim odnosima između Kanade i zemalja primalaca i njihovih civilnih društava, kroz produbljivanje kontakata i podršku lokalnim nastojanjima.
Svi projekti moraju biti u skladu sa barem jednim od sljedećih tematskih prioriteta CFLI:
•         Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojaka (seksualno i rodno zasnovano nasilje, dječji, rani i prisilni brakovi, spolno sakaćenje; jačanje ženskih organizacija; jačanje kapaciteta i sistema državnih i nedržavnih aktera za unapređivanje rodne ravnopravnosti).
•         Inkluzivno upravljanje, uključujući raznolikost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona.
•         Mir i sigurnost, s fokusom na prevenciju sukoba i izgradnju mira.
•         Okoliš i klimatske promjene, s fokusom na prilagodbu i ublažavanje, kao i upravljanje vodama.
 
Rok za dostavljanje prijedloga je 17. juli 2021. godine.

U dodacima ispod možete pronaći sve detaljne informacije.