Poziv za prijavu zainteresovanih JLS za donaciju tehničke i zaštitne opreme dnevnom centru za socijalno ugroženu djecu

06.Oct.2021.
sori

Poziv za prijavu zainteresovanih JLS za donaciju tehničke i zaštitne opreme dnevnom centru za socijalno ugroženu djecu i jačanje kapaciteta, u okviru projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti“.

Savez općina i gradova FBiH obavještava sve zainteresovane JLS da je počeo drugi krug aktivnosti "Brze mjere socio-ekonomskog oporavka općina za ugrožene skupine u vrijeme krize COVID-19" u sklopu kojih se općine i gradovi mogu prijaviti za donaciju tehničke i zaštitne opreme dnevnim centrima ili udruženjima za socijalno ugroženu djecu.

Savez općina i gradova FBiH podržat će dva dnevna centra ili udruženja za socijalno ugroženu djecu čije općine/gradovi budu ispunjavali uslove navedene u Javnom pozivu.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Luna Seković, mail: savez@sogfbih.ba, tel.: 033 216 502.

U dodatku se nalazi javni poziv i prijavni obrazac.