Poziv za učešće na e-learning kursu “Upravljanje različitostima – model za inkluziju manjina i drugih ranjivih grupa”

24.Nov.2022.
dm

Savez općina i gradova FBiH poziva zainteresovane da se prijave za učešće na e-learning kursu "Upravljanje različitostima – model za inkluziju manjina i drugih ranjivih grupa" (Diversity Management - Model for Inclusion of Minorities and other vulnerable groups), namijenjenom za uposlenike općina i gradova koji se bave pitanjima socijalne zaštite, načelnike, gradonačelnike, općinske/gradske vijećnike, kao i uposlenike centara za socijalni rad.

Tokom e-learning kursa imat ćete priliku da steknete znanja o:

  • Osnovnim principima i ključnim karakteristikama upravljanja različitostima kao modela za uključivanje manjina i drugih ranjivih grupa
  • Izazovima i prilikama
  • Primjerima dobre prakse iz regiona
  • Uspješnoj primjeni ovog principa u njemačkoj pokrajini Schleswig-Holstein.

Kurs počinje 2. decembra i traje četiri sedmice. Kurs se održava na engleskom jeziku i dio je e-learning platforme NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope). Za sve polaznike koji uspješno završe kurs osigurani su certifikati.

Detaljnije informacije o kursu možete pronaći u brošuri koja se nalazi u prilogu.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje kursa trebaju popuniti prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu i isti dostaviti na mail savez@sogfbih.ba, najkasnije do 29. novembra 2022. godine.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Luna Seković, tel. 033 216 502.