Predloženi kandidati iz jedinica lokalne samouprave Srednjobosanskog kantona za organe i tijela Saveza

07.Sep.2021.
sastanak 6.09.2021

U Centru za kulturu Općine Travnik, 6.09.2021. godine održan je sastanak sa ciljem predlaganja kandidata u organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine iz jedinica lokalne samouprave Srednjobosanskog kantona.

Prvenstveno su predloženi kandidati za Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH kao izvršni organ Skupštine SOGFBiH, koji usklađuje rad svih organa i radnih tijela Saveza.

Članovi Predsjedništva biraju se na Skupštini na razdoblje od četiri godine i čine ga općinski načelnici, odnosno gradonačelnici.
Ovo je sedmi sastanak u procesu pripreme Izborne skupštine SOGFBiH, na kojoj će se izabrati novi članovi organa i tijela SOGFBiH.

Naglašena je potreba i važnost zajedničkog djelovanja općina i gradova putem SOGFBiH, posebno u procesima lobiranja i zastupanja zajedničkih interesa jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti.

Konstatovano je da su sve češće konsultacije kako sa Federalnog nivoa vlasti, tako i sa Vladama kantona, odnosno resornim ministarstvima.

Naglašeno je da općine i gradovi sa SOGFBIH nastavljaju uspješnu saradnju koju su i do sada imali.