Radionica „Rodni aspekti javnog informisanja u jedinicama lokalne samouprave: obuka za službenike i službenice za odnose s javnošću“

15.Apr.2022.
radionica

Radionica „Rodni aspekti javnog informisanja u jedinicama lokalne samouprave: obuka za službenike i službenice za odnose s javnošću“ održana je 14. aprila 2022. godine na Trebeviću, Hotel Pino.

Tretiranje rodnih sadržaja u medijima, vrijednosti i norme vezane za rodne uloge u društvu, značenju rodne ravnopravnostu, okruženju u Bosni i Hercegovini, ključnim preprekama i izazovima za postizanje rodne ravnopravnosti, rodna ravnopravnost i objavljivanje informacija od strane lokalne samouprave, organizovanje javnih rasprava, stavljanje dokumenata na uvid javnosti su teme o kojima se diskutovalo na radionici.

Radionica je održana kroz kreativni program i aktivno učešće službenika i službenica za odnose s javnošću. Učesnici su imali priliku i da se upoznaju sa statistikama, dobrim primjerima iz ove oblasti, kao i novoj izrađenoj politici “Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu”.

Ove aktivnosti se provode u sklopu projekta “Jačanje uloge saveza općina/opština i gradova u BiH” kojeg finansiraju Vlada Švedske i Vlada Švicarske, a implementiraju ih Savez općina i gradova BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske, zajedno sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti (SALAR).