RCDN Webinar „Finansijski aspekti poslovanja vodovodnih preduzeća u svijetlu COVID-19 pandemije i podrška jedinica lokalne samouprave“

08.Jun.2020.
RCDN Webinar 9.06.2020

Zainteresovani ste da saznate više o izazovima koje je COVID-19 pandemija donijela u upravljanju vodnim uslugama, a posebno u finansijskom poslovanju vodovodnih preduzeća?

Koja su moguća rješenja? Kako saradnja jedinica lokalne samouprave i vodovodnih preduzeća može pomoći u rješavanju izazova?  

Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda  

ima zadovoljstvo pozvati vas na Webinar  

„Finansijski aspekti poslovanja vodovodnih preduzeća u svijetlu COVID-19 pandemije i podrška jedinica lokalne samouprave"    

Datum/Vrijeme: 9. juni 2020. godine, 13:00 - 14:15 sati

Platforma: Microsoft Teams, koristite ovaj LINK

Jezik: Bosanski/Srpski/Hrvatski/Crnogorski