Web seminar – Povjerenik za manjine

28.Jun.2021.
povjerenik za manjine

Savez općina i gradova Federacije BiH obavještava svoje članice o održavanju web seminara na temu pristupa za unapređenje socijalnih usluga na lokalnom nivou, s posebnim osvrtom na koncept povjerenika za manjine.

Domaćin web seminara je Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS).

Web seminar će se baviti sljedećim temama:

  • Konceptom povjerenika za manjine i njegovim utjecajem na individualni, lokalni i centralni nivo.
  • Ulogama različitih zainteresovanih strana u osiguravanju socio-ekonomskih i kulturnih prava za sve građane, kao temelj za postizanje ciljeva održivog razvoja.
  • Primjerima dobre prakse iz regiona, za poboljšano učešće i pristup uslugama za manjinske grupe i druge ranjive grupe stanovništva.

Web seminar će se održati 6. jula 2021. godine s početkom u 11h na ZOOM platformi. Registracija se može izvršiti putem sljedećeg linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_1yCDikzfSV6p5TxPAUJZNg
 
Web seminar će biti održan na engleskom jeziku, uz omogućen simultani prevod na srpski, albanski i makedonski jezik.
Web seminar sastavni je dio NALAS projekta „Promocija i proširivanje modela za inkluziju manjina i drugih ranjivih grupa na zapadnom Balkanu“, koji provode asocijacije lokalnih vlasti i nevladine organizacije sa zapadnog Balkana, u saradnji sa regionalnim projektom „Socijalna prava za ranjive grupe - SoRi II”.

Regionalni projekt provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), uz posebnu podršku Savezne države Schleswig-Holstein za poboljšanje pristupa različitih manjinskih i ugroženih grupa (naročito Roma) postojećim općinskim uslugama.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate koordinatora projekta Lunu Seković, putem maila savez@sogfbih.ba ili telefona 033 216 502.