Dan Općine Centar Sarajevo

22.Apr.2021.
Datum događaja
02.05.2021, Cijeli dan
02.05.2022, Cijeli dan
02.05.2023, Cijeli dan
02.05.2024, Cijeli dan
Centar Sarajevo

02. maj/svibanj - Dan Općine Centar Sarajevo. Na ovaj dan, 1992. godine dešavale su se presudne bitke za odbranu Predsjedništva RBiH.

http://www.centar.ba/