Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (DEI) u četvrtom kvartalu 2023. godine

29.Sep.2023.
dei

Direkcija za evropske integracije (DEI) do kraja 2023. godine organizuje sljedeće obuke:

 

1. Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 12. i 13.10.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Bihać

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 9.10.2023. godine

 

2. Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 20.10.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 17.10.2023. godine

 

3. Komuniciranje o procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 31.10.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 26.10.2023. godine

 

4. Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 2. i 3.11.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 30.10.2023. godine

 

5. Programi teritorijalne saradnje

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 9.11.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 6.11.2023. godine

 

6. Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 22. i 23.11.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: BANJA LUKA

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 17.11.2023. godine

 

7. Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 24.11.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: BANJA LUKA

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 17.11.2023. godine

 

8. Pregovaranje u procesu pristupanja Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 27.11.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 22.11.2023. godine

 

9. Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 29. i 30.11.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 24.11.2023. godine

 

10. Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 8.12.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 5.12.2023. godine

 

11. Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 12. i 13.12.2023. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 7.12.2023. godine

 

Detaljne informacije o svakoj obuci i načinu prijave dostupne su na zvaničnoj web stranici: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7