Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

29.Jun.2022.
EU4ET

EU4 Energy Transition (EU za energetsku tranziciju): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj je projekat sa više donatora koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj.

U kontekstu projekta jedna od ključnih aktivnosti je implementacija pilot-projekata u oblasti  energije, zaštite klime i saobraćaja u općinama na Zapadnom Balkanu. Ovi pilot-projekti trebaju donijeti inovacije i nove pristupe na lokalnom nivou.

U skladu sa navedenim, pozivaju se općine/gradovi da popune prijavni obrazac i podnesu svoje prijedloge za dobijanje podrške u implementaciji svojih projekata u okviru vremenskog perioda 2022-2023.

Prijavne obrasce potrebno je ispuniti, pečatirati, skenirati i poslati na e-mail: amir@sogfbih.ba najkasnije do 09.08.2022. godine do 12.00h.

Napomena: Najčešća pitanja i odgovore službenika JLS-a u vezi sa ovom temom i pozivom možete naći u dodatku. Sva  dodatna pitanja u vezi sa prijavom i pozivom za pilot projekte podnosioci prijava mogu slati na sljedeću e-mail adresu: amir@sogfbih.ba, zaključno sa 12.07.2022. do 12.00h. Pitanja poslata nakon tog datuma ili nekim drugim putem neće biti razmatrana.
 
U dodatku možete pronaći prijavu, odgovore na često postavljana pitanja i prezentacije sa održanih info sesija.