NAJAVA ODRŽAVANJA DVA OKRUGLA STOLA NA TEMU: „ISKUSTVA I POTEŠKOĆE JLS U VEZI SA RASPODJELOM BUDŽETSKIH SREDSTAVA OCD“

23.May.2013.

Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), od 01. januara/siječnja 2013. godine počeo je sa implementacijom projekta "Podrška jačanju lokalne samouprave FBiH u pružanju efektivnijih i efikasnijih usluga". Projektne aktivnosti Saveza definisane su kroz saradnju sa partnerima tri projekta koje implementira UNDP i to:

  • LOD (Projekat "Jačanje lokalne demokratije/dekoracije III (LOD III) koji finansira Evropska unija),
  • ILDP ("Projekat integriranog lokalnog razvoja", koji finansira SDC - Švicarska agencija za razvoj i saradnju) i
  • MTS (Projekat "Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave", koji finansira Sida - Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju).

 

Komponentu LOD III, koji je treći nastavak projekta "Jačanje lokalne demokratije" finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.

Kao jedna od aktivnosti Saveza u komponenti LOD III je podrška horizontalnoj integraciji LOD metodologije kroz organizaciju okruglih stolova za jedinice lokalne samouprave s ciljem prikupljanja informacija o iskustvima i poteškoćama jedinica lokalne samouprave u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva. LOD metodologija je mehanizam za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima EU.

U skladu s time, Savez organizira dva okrugla stola, i to u Vitezu 28.05.2013. godine, hotel „Central" - Franšizni centar, i u Olovu 30.05.2013. godine, zgrada Općine Olovo, sala Općinskog vijeća, sa početkom u 11 sati.