Poziv za prijavu – Uspostava Radne grupe nezavisnih eksperata na temu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (GIE)

20.Jan.2023.
coe

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope objavio je poziv za prijavu – uspostava Radne grupe nezavisnih eksperata na temu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (GIE).
 
Grupa nezavisnih eksperata na temu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (GIE) okuplja stručnjake iz 46 država članica Vijeća Evrope za koje se smatra da pružaju naučnu i stručnu pomoć Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope u vezi s njegovom osnovnom misijom - jačanjem demokratije na lokalnom i regionalnom nivou.
 
Sve detaljnije informacije o pozivu i načinu prijave možete pronaći u dokumentu koji se nalazi u dodatku.