Poziv za učešće u projektu Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

30.Mar.2022.
Konges lok.vlasti

Poziv za učešće raspisuje se u okviru projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine.

Cilj ovog poziva je pružanje podrške odabranoj grupi lokalnih vlasti da poboljšaju kvalitet lokalne demokratije, podstaknu otvorenost vlasti i javnu etiku.

Poziv je pripremljen u saradnji sa partnerima na projektu: Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savezom opština i gradova Republike Srpske. Poziv ima za cilj uspostaviti grupu od maksimalno 25 opština i gradova koji će činiti platformu za razmjenu iskustava.

Platforma za razmjenu iskustava će služiti kao zajednica u kojoj će se razmjenjivati iskustva između opština i gradova unutar Bosne i Hercegovine, kao i sa lokalnim samoupravama iz Evrope. Na taj način podržat će se razvoj strateških vještina i saradnja u oblastima od zajedničkog interesa i od zajedničkih izazova.

U dodatku možete naći tekst javnog poziva, informacije o načinu prijavljivanja i prijavni formular.

Rok za podnošenje prijava je 19.04.2022. godine.