PROJEKAT LOD III NASTAVLJA SA PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA U 11 PARTNERSKIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

30.Jan.2013.

Podrška  organizacijama civilnog društva za pripremu kvalitetnih projektnih prijedloga

U saradnji sa svih 11 partnerskih JLS projekat LOD III u januaru/siječnju 2013. je raspisao javne pozive organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije III - LOD III koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA). Svi javni pozivi su otvoreni na period od tri sedmice te se zatavaraju prema slijedećem rasporedu:

 

1.           Stari Grad Sarajevo - četvrtak, 7. februar 2013

2.           Čapljina -  petak, 8. februar 2013

3.           Žepče - petak, 8. februar 2013

4.           Bosanska Krupa -  ponedjeljak, 11. februar 2013

5.           Ljubinje- ponedjeljak, 11. februar 2013

6.           Novi Grad - utorak, 12. februar 2013

7.           Livno - srijeda, 13. februar 2013

8.           Lukavac - srijeda, 13. februar 2013

9.           Teslić - ponedjeljak, 18. februar 2013

10.         Srbac - utorak, 19. februar 2013

11.         Kozarska Dubica - srijeda, 20. februar 2013

 

U toku svakog od navedenih javnih poziva LOD III projekat u saradnji sa partnerskim JLS planira organizaciju informativnih sastanaka sa potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan" sa ciljem da se pojasne pravila poziva, prezentiraju set dokumentacije koji zainteresovani aplikanti trebaju pripremiti kako bi konkurisali za grant sredstva. Sam informativni sastanak je koncipiran kao dvosatna sesija koja je podjeljena u interaktivno predstavljanje projektnih formi, pojašnjenja budžeta i dio za pitanja i odgovore. U skladu sa datumom otvaranja samih javnih poziva, ovi sastanci su planirani da se održe u drugoj sedmici od otvaranja javnog poziva prema slijedećem rasporedu:

 

1.           Stari Grad Sarajevo - petak, 25. januar/siječanj 2013

2.           Žepče - utorak, 29. januar/siječanj 2013

3.           Livno - srijeda, 30. januar/siječanj 2013

4.           Ljubinje - četvrtak, 31. januar/siječanj 2013

5.           Čapljina - petak, 1. februar/veljača 2013

6.           Lukavac - ponedjeljak, 4. februar/veljača 2013

7.           Bosanska Krupa -srijeda, 6. februar/veljača 2013

8.           Novi Grad - četvrtak, 7. februar/veljača 2013

9.           Teslić - utorak, 12. februar/veljača 2013

10.         Srbac - srijeda, 13. februar/veljača 2013

11.         Kozarska Dubica - četvrtak, 14. februar/veljača 2013

 

„Otvoreni dan" je još jedan od napora koji LOD III ulaže kako bi i kroz ovaj poziv podržao organizacije civilnog društva u izgradnji kapaciteta i njihovoj daljnjoj specijalizaciji i profesionalizaciji.