U VITEZU I OLOVU ODRŽANI OKRUGLI STOLOVI NA TEMU: „ISKUSTVA I POTEŠKOĆE JLS U VEZI SA RASPODJELOM BUDŽETSKIH SREDSTAVA OCD“

06.Jun.2013.

Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), od 01. januara/sječnja 2013. godine počeo je sa implementacijom projekta "Podrška jačanju lokalne samouprave FBiH u pružanju efektivnijih i efikasnijih usluga". U okviru komponente LOD III ovog projekta, predviđena je aktivnost podrške horizontalnoj integraciji LOD metodologije kroz organizaciju okruglih stolova za jedinice lokalne samouprave. LOD metodologija je mehanizam za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima EU. U skladu s time, Savez je organizirao dva okrugla stola, i to u Vitezu 28.05.2013. godine i u Olovu 30.05.2013. godine. Okruglom stolu u Vitezu prisustvovali su predstavnici iz Grada Mostara, Općine Glamoč, Općine Vitez, Općine Konjic, Općine Bužim, Općine Busovača i Općine Novi Travnik, a u Olovu su prisustvovali predstavnici iz Općine Ilidža, Općine Tuzla, Općine Banovići, Općine Trnovo, Općine Kakanj, Općine Gradačac, Općine Novo Sarajevo, Općine Breza, Općine Olovo, Općine Hadžići, Općine Kalesija, Općine Visoko, Općine Ilijaš i Općine Doboj Jug. Cilj organiziranja okruglih stolova je bio da se prikupe informacije o iskustvima i poteškoćama jedinica lokalne samouprave u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva. Prikupljene informacije će se koristiti za slijedeću aktivnost Saveza koja se odnosi na organiziranje tri regionalna sastanka za jedinice lokalne samouprave.

Napominjemo da komponentu LOD III, koja je treći nastavak projekta "Jačanje lokalne demokratije" finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH). Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.