Zvanično odobren URBACT IV (2021-2027)

20.Jan.2023.
URBACT

Za period 2021-2027., URBACT IV se naslanja na prethodne programe i sadrži još više mogućnosti i prilika za gradove. Trenutni program u svoje aktivnosti integriše sveobuhvatne prioritete EU u oblasti digitalnog, ekološki osviještenog i rodno ravnopravnog kreiranja politika.

Ranije uspješne vrste mreža kao što su akciono planiranje i transfer će nastaviti s radom, a radit će se i na razvijanju novog tipa mreže kako bi se ojačale veze između Evropske urbane inicijative i URBACT metode.

URBACT po prvi put pruža podršku gradovima u zemljama sa kandidatskim statusom – Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Njihovo učešće u programu URBACT finansira se iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA).

Program je sufinansiran od strane Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) sa budžetom od 79.769.000 eura i od Instrumenta za pretpristupnu pomoć sa budžetom od 5.000.000 eura za period 2021-2027.

Više informacija o URBACT IV programu možete pronaći na:
https://urbact.eu/news/urbact-iv-officially-approved