Komisije Saveza

Komisije su stalna radna tijela Saveza koje obrazuje Skupština Saveza za razmatranje pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Komisije Skupštine Saveza su:

  1. Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave;
  2. Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja;
  3. Komisija za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije;
  4. Komisija za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša;
  5. Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije;
  6. Komisija za izbor i imenovanja.

Svaka komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i osam članova. Mandat predsjednika i članova komisija traje četiri godine. Članovi komisija se biraju po principu da općine iz svakog kantona između sebe izaberu po jednog predstavnika u svaku komisiju. Članovi komisija rade isključivo na volonterskoj osnovi.

U radu komisija, na poziv predsjednika komisije, mogu sudjelovati i drugi predstavnici jednica lokalne samouprave, organa i organizacija, naučni i stručni radnici.

Skupštinske komisije se sastaju povremeno, zavisno od broja otvorenih pitanja koja se raspravljaju na pojedinim Komisijama. 

 

1. Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave razmatra aktuelna pitanja koja se odnose na razvoj lokalnih demokratija u općini i gradu, unapređuje i razvija demokratske procese, te radi na jačanju i osposobljavanju lokalnih vlasti za odgovorno upravljanje i vođenje javnih poslova od interesa za lokalno stanovništvo, realizuje utvrđene političke i demokratske zahtjeve Vijeće Evrope za decentralizaciju vlasti sve do lokalnog nivoa, razmatra i razvija upravnu strukturu lokalnih zajednica u okviru povjerenih izvornih nadležnosti, podstiče inicijative za konstituiranje izvornih prihoda za nadležnosti za koje nije osigurano finansiranje od strane federalnih i kantonalnih vlasti, unapređuje aktivnosti na uspostavljanju decentralizacije fiskalne politike, razvija institute pravne zaštite lokalnih vlasti i prava na poštivanje lokalne samouprave, prati realizaciju zaključaka i zahtjeva Kongresa CLRAE Vijeća Evrope. 

Članovi Komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, mandat 2017-2020: 
Unsko-sanski kanton, Bihać, Šuhret Fazlić
Posavski kanton, Domaljevac-Šamac, Miroslav Lucić, miroslav.lucic@tel.net.ba
Tuzlanski kanton, Kladanj, Jusuf Čavkunović
Zeničko-dobojski kanton, Usora, Martin Grujo
Bosansko-podrinjski kanton, Pale FBiH, Asim Zec, praca@bih.net.ba
Srednjobosanski kanton, Travnik, Amira Đelilbašić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Konjic, Emir Bubalo, emir.bubalo@konjic.ba
Zapadno-hercegovački kanton, Posušje, Mate Kovač
Sarajevski kanton, Stari Grad Sarajevo, Aldiana Kavazović
Zapadno-bosanski kanton, Livno, Silvija Brčić. 

 

2. Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja razmatra i priprema odgovarajuće inicijative za ustavnu i zakonodavnu dogradnju sistema lokalne samouprave, priprema prijedloge za ustavne amandmane kojim se utvrđuju kompetencije lokalnih vlasti, i za uspostavljanje gradova kao posebnih urbanih, upravnih i duhovnih centara, stara se za ostvarivanje prava na zaštitu sistema lokalnih vlasti i poštivanje lokalne samouprave, učestvuje u kreiranju fiskalne politike i reforme poreznog sistema, te na ostvarivanju položaja i učešća Saveza općina i gradova FBiH u kreiranju unutarnje politike i u pripremama zakona koji se tiču lokalnih vlasti. 

Članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, mandat 2017-2020: 
Unsko-sanski kanton, Bosanski Petrovac, Esmir Brković
Posavski kanton, Orašje, Rizama Tukulj, opcina@orasje.ba  
Tuzlanski kanton, Živinice, Samir Kamenjaković
Zeničko-dobojski kanton, Breza, Eldin Mustafić
Bosansko-podrinjski kanton, Goražde, Adžem Enver, adzemenver@yahoo.com  
Srednjobosanski kanton, Gornji Vakuf – Uskoplje, Branko Matijanić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Mostar, Predrag Šupljeglav, predrag.supljeglav@mostar.ba   
Zapadno-hercegovački kanton, Ljubuški, Gojko Grbavac
Sarajevski kanton, Novo Sarajevo, Elvira Imširović – Bolić, e.imsirovic.bolic@novosarajevo.ba
Zapadno-bosanski kanton, Glamoč, Ružica Marković.

 

3. Komisija za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije razmatra pitanja iz domena međunarodne saradnje općina i gradova - uspostavljanje i jačanje saradnje sa asocijacijama lokalnih vlasti susjednih zamalja, podstiče projekt saradnje i partnerstva između općina i gradova u Federaciji BiH sa gradovima iz Evrope, ostvaruje saradnju sa ambasadama lokalnih demokratija uspostavljenih na području Bosne i Hercegovine, unapređuje i razvija saradnju sa organizacijama lokalnih zajednica, podstiče ekonomski i kulturni razvoj i interes Federacije BiH kroz sudjelovanje u programu i projektu regionalnog Saveza Mreže za jugoistočnu Evropu, te razvija saradnju sa asocijacijom lokalnih vlasti Republike Srpske u zajedničkom nastupu u okviru Koordinacionog tijela Saveza općina i gradova Bosne i Hercegovine. 

Članovi Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije, mandat 2017-2020: 
Unsko-sanski kanton, Bužim, Zikrija Duraković
Posavski kanton, Domaljevac – Šamac, Mario Jurkić
Tuzlanski kanton, Doboj Istok, Kemal Bratić
Zeničko-dobojski kanton, Tešanj, Suad Huskić
Bosansko-podrinjski kanton, Goražde, Sanid Zirak, sanidzirak@yahoo.com
Srednjobosanski kanton, Jajce, Amila Hadžić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Čapljina, Smiljan Vidić, nacelnik@capljina.ba
Zapadno-hercegovački kanton, Grude, Srećko Mikulić, srecko.mikulic@gmail.com
Sarajevski kanton, Novi Grad Sarajevo, Mirela Bubalo
Zapadno-bosanski kanton, Tomislavgrad, Ivan Vukadin. 

 

4. Komisija za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša razmatra aktuelna pitanja iz nadležnosti lokalnih zajednica u domenu urbanizma, prostornog uređenja, komunalne infrastrukture i stambene politike, priprema i predlaže odgovarajuća rješenja za funkcioniranje komunalne infrastrukture, jačanje sposobnosti lokalnih vlasti za investicijsku rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture, priprema odgovarajuća rješenja za zakonske projekte u oblasti prostornog uređenja i urbanističke politike u cilju jačanja sposobnosti općinskih vlasti da samostalno regulišu i upravljaju javnim poslovima koji su od interesa za lokalno stanovništvo, prati i izučava oblast stambene problematike, te osigurava primjenu jedinstvene politike u procesu projekta privatizacije, a posebno u domenu legislative o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 

Članovi Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, mandat 2017-2020: 
Unsko-sanski kanton, Ključ, Nedžad Zukanović
Posavski kanton, Odžak, Jasminka Kovačević
Tuzlanski kanton, Sapna, Zudin Mahmutović
Zeničko-dobojski kanton, Zavidovići, Đenana Vuković
Bosansko-podrinjski kanton,  Foča u FBiH, Redžo Bašić, op.ustikolina@bih.net.ba
Srednjobosanski kanton, Dobretići, Ivo Čakarić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Jablanica, Alma Pinjić, almap@bih.net.ba
Zapadno-hercegovački kanton, Grude, Anđelka Zucić
Sarajevski kanton, Ilijaš, Muamer Mešetović, o.ilijas@bih.net.ba
Zapadno-bosanski kanton, Tomislavgrad, Ante Tadić. 

 

5. Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije prati i razvija neophodnu kulturu poduzetništva na lokalnom nivou, izgradnju kapaciteta u poslovnom upravljanju i ekonomskom razvoju, razmatra promjene režima oporezivanja i uvođenje stimulativnog poreznog sistema, podstiče zapošljavanje u okviru privatnog sektora, s ciljem unapređenja privatnog poduzetništva kao sposobnog i aktivnog učesnika u finansijskim i ekonomskim tokovima u zemlji, unapređuje razvoj i uvezivanje malih preduzeća, posebno radi na koncepciji novog poreznog sistema i zakonskih olakšica i drugih uvjeta (poslovni prostor, potrošačka politika, snabdijevanje i turizam), razvija aktivnosti u poboljšavanju i implementaciji politike jednakih mogućnosti za sve, prati i razmatra propise iz domena poduzetništva i ekonomije. 

Članovi Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, mandat 2017-2020: 
Unsko-sanski kanton, Sanski Most, Mevlida Deumić
Posavski kanton, Odžak, Radinka Dujak, gospodarstvo@odzak.ba
Tuzlanski kanton, Banovići, Midhat Husić
Zeničko-dobojski kanton, Doboj Jug, Mirnes Tukić
Bosansko-podrinjski kanton,  Foča u FBiH, Zijad Kunovac
Srednjobosanski kanton, Vitez, Josip Budimir
Hercegovačko-neretvanski kanton, Neum, Mihaela Koncul
Zapadno-hercegovački kanton, Široki Brijeg, Andrija Kraljević, andrija.kraljevic@tel.net.ba
Sarajevski kanton, Centar Sarajevo, Fahrudin Kurtović  
Zapadno-bosanski kanton, Drvar, Goran Broćeta. 

 

6. Komisija za izbor i imenovanja na osnovu prikupljenih prijedloga od strane članica Saveza, utvrđuje prijedlog odluka o imenovanju odnosno razrješenju članova stalnih radnih tijela, Nadzornog odbora te povremenih radnih tijela. 

Članovi Komisije za izbor i imenovanja, mandat 2017-2020:
Unsko-sanski kanton, Bosanska Krupa, Armin Halitović
Posavski kanton, Orašje, Gabrijela Martinović
Tuzlanski kanton, Kalesija, Sead Džafić
Zeničko-dobojski kanton, Žepče, Dragan Galić
Bosansko-podrinjski kanton, Goražde, Armin Čavrk, opcinago@bih.net.ba
Srednjobosanski kanton, Busovača, Edin Šabanović
Hercegovačko-neretvanski kanton, Stolac, Stjepan Bošković
Zapadno-hercegovački kanton, Grude, Ljubo Grizelj, jasna.busic@grude.info
Sarajevski kanton, Trnovo, Ibro Berilo
Zapadno-bosanski kanton, Bosansko Grahovo, Dragan Vukobrat