Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ Saveza. Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština iz reda predstavnika članica Saveza na period od četiri godine.

Nadzorni odbor sastaje se najmanje jednom godišnje u svrhu razmatranja i vršenja kontrole materijalno-finansijskog poslovanja Saveza.

Na IX sjednici Skupštine Saveza općina i gradova FBiH održanoj u Čapljini 5.05.2017. godine izabrani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora. 

Predsjednik Nadzornog odbora

Armin Halitović, načelnik Općine Bosanska Krupa
E-mail: armin@arminhalitovic.ba 

Članovi:  

Mladen Mišurić Ramljak, načelnik Općine Kiseljak
E-mail: opc.kiseljak@tel.net.ba

Đemal Memagić, načelnik Općine Olovo
E-mail: nacelnik@olovo.gov.ba