Koji su razlozi pokretanja inicijative i koju ulogu bi u FBIH imalo Regulatorno tijelo