Najbolje prakse jedinica lokalne samouprave u okviru ReLOaD projekta

Najbolje prakse ReLOaDU okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savez opština i gradova Republike Srpske uz pomoć ReLOaD tima su 2020. godine sproveli proces izbora najboljih praksi partnerskih jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

  • Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i
  • Uključivanje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Sažetak rezultata provedene analize zajedno sa zaključcima i preporukama sadržani su u brošuri. Cilj izrade brošure je da sumira i predstavi postignute rezultate partnerskih JLS, ali i podstakne na razmjenu iskustava i unapređivanja u onim JLS u kojima za tim postoji potreba.

Primjeri dobre prakse identifikovani su tokom dva ciklusa ocjenjivanja partnerskih JLS, koja su sproveli SOGFBiH i SOGRS u saradnji sa ReLOaD projektom. Ocjenjivanje je vršeno na osnovu unaprijed utvrđenih kriterija koji su dostavljeni partnerskim JLS u vidu upitnika i dokumentacije koju su ReLOaD projektu dostavile partnerske JLS, a kojom se potvrđuju ostvareni rezultati. Svim partnerskim JLS više puta je pružana prilika za dopunjavanje upitnika i dostavu izvora verifikacije, čime su mogli uticati na rangiranje svoje JLS u procesu odabira najboljih praksi.

Vremenski okvir za procjenu stanja u JLS u obje oblasti je bio 2019. godina, dok je u oblasti Uključivanje građana i OCD u procese donošenja odluka na lokalnom nivou posmatrano u određenim aspektima i zatečeno stanje (npr. dostupnost dokumenata na internet stranici).

Kategorija javnog dokumenta
Projekti
Vrsta javnog dokumenta
Publikacije
Tijela i organi saveza
Stručna služba Saveza