NALAS - Deklaracija o lokalnim vlastima koje se suočavaju sa budućnošću NEXPO (BHS)