Pravilnik o minimumu sadrzine opceg akta o odrzav, korist i osmatranju vod objek