Presuda Ustavnog suda FBiH U26-22 (Zakon o računavodstvu i reviziji u FBiH)

Dokument Veličina
Presuda Ustavnog suda FBiH U26-22.pdf 2.02 MB

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za zaštitu prava na lokalnu samoupravu od 30.09.2022., u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave održanoj 30.11.2023. godine donio je Presudu U26-22.

Kategorija javnog dokumenta
Lokalne finansije
Vrsta javnog dokumenta
Ostalo