Prezentacija sa Konferencije o problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica

Dokument Veličina
Prijedlog programa zbrinjavanjapasa.pdf 4.42 MB

Prijedlog programa zbrinjavanja pasa lutalica na području FBiH i uloga Veterinarskog fakulteta - PROF. SELMA FILIPOVIĆ, prezentacija sa Konferencije održane u Sarajevu, 2012. godine

Kategorija javnog dokumenta
Zaštita životinja
Vrsta javnog dokumenta
Ostalo