Priručnik za novoizabrane vijećnike (Hr)

Priručnik za novooizabrane općinske/gradske vijećnike i (grado)načelnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izdavač: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

Priručnik priredili: dr.sc. Drago Martinović, dr.sc. Muamer Hodžić, Mediha Nuhbegović i Amra Hamzić

Priručnik ima sedam tematskih oblasti, i to:

  1. Lokalna uprava u Bosni i Hercegovini: pregled i pravni okvir
  2. Struktura i funkcionisanje lokalne samouprave
  3. Upravljanje lokalnim razvojem i upravljanje nekretninama
  4. Upravljanje budžetom i finansijama
  5. Pružanje javnih usluga
  6. Transparentnost rada tijela jedinica lokalne samouprave i međuopćinska / međugradska saradnja
  7. Korupcija i sukob interesa

Izrada i štampanje priručnika realizovano je u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini” koji finansira Vlada Kraljevine Švedske i Vlada Švicarske Konfederacije

Vrsta javnog dokumenta
Priručnici
Tijela i organi saveza
Stručna služba Saveza