Smart City - Bilten br. 6

Dokument Veličina
Smart City - Bilten br. 6.pdf 11.88 MB

Izradu Biltena je podržao projekat „Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH“.

Projekat se realizuje kroz razvojno partnerstvo sa kompanijama Lanaco d.o.o., DVC Solutions d.o.o. u okviru develoPPP.de programa koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku suradnju/saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ), u saradnji sa udruženjem BiT Alijansa.

2. februar 2024.

Kategorija javnog dokumenta
Energetska efikasnost
Vrsta javnog dokumenta
Bilteni