Sprečavanje i borba protiv seksizma na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini - Vodič za žene i muškarce u lokalnoj politici

Vodič za žene i muškarce u lokalnoj politici o Sprečavanju i borbi protiv seksizma na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini pripremljen je u okviru projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”, koji provodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu (2022-2025).

Kategorija javnog dokumenta
Jednakost i ravnopravnost spolova
Vrsta javnog dokumenta
Priručnici