Studija o najboljem nacinu pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanaj cijena