Tematski bilten SOGFBIH br. 295

Dokument Veličina
Tematski bilten SOGFBIH br. 295.pdf 1.71 MB

Tematski bilten Saveza posvećen projektu "Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini” kojeg implementiraju Federalno ministarstvo zdravstva uz podršku Vlade Švicarske, u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj - IPD i u partnerstvu sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

21.06.2025.

Vrsta javnog dokumenta
Bilteni
Tijela i organi saveza
Stručna služba Saveza