Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“

Panel diskusija pod nazivom "Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi" održana je u Sarajevu, 24.04.2024. godine.

Rad Panel diskusije realiziran je kroz rad tri panel rasprave, uz izlaganje uvaženih predstavnika zakonodavne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, univerzitetskih profesora, istaknutih pravnika, (grado)načelnika, vijećnika, nezavisnih eksperata i drugih.

Panel 1 - Poseban karakter Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izlagači: Salko Zildžić, predsjednik Komisije za lokalnu samouprave PDPFBIH; Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava (bivši sudija Ustavnog sud FBiH) i prof. dr. Elmir Sadiković, šefa Odsjeka za politologiju Fakulteta političkih nauka UNSA. Moderator: Admir Pjanić, član Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza.

Panel 2 - Utvrđivanje i organizacija rada službi za upravu i drugih službi jedinica lokalne samouprave

Izlagači: Ivan Buntić, načelnik Općine Tomislavgrad; Aida Koluder – Agić, vijećnica Općinskog vijeća Centar Sarajevo; Adelina Džanković, sekretar Općine Centar Sarajevo i Ines Perić, tajnica Općinskog vijeća Tomislavgrad. Moderator: Dragomir Lučić, član Komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave Saveza.

Panel 3 - Odnos viših nivoa vlasti prema nadležnostima i finansiranju lokalnog nivoa

Izlagači: Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, predsjedavajući Skupštine Saveza; Admir Čavalić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH; Nijaz Avdukić, v.d. direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja i prof. dr. Lejla Lazović - Pita, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu UNSA. Moderator: Halko Basarić, savjetnik za finansijska pitanja Saveza.

Kategorija javnog dokumenta
Pravni okvir lokalne samouprave
Vrsta javnog dokumenta
Politike