Zakon o osnivanju federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH (bosanski jezik)