Zapisnik sa Osnivačke Skupštine Saveza (1. sjednica) - Mostar, 29.05.2002.