Zaštita životne sredine u funkciji održivog razvoja općine/grada - Prezentacija sa 8. kruga Beacon plus