Seminar za načelnike i predsjedavajuće Općinskih vijeća (2009.)

projekti

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Španskom agencijom za međunarodnu razvojnu saradnju (AECID) i Asocijacijom za lokalni razvoj (APRODEL), u junu 2009. godine održao je dvodnevni seminar za načelnike i predsjedavajuće Vijeća općina i gradova Federacije BiH. Ciljna grupa su bili načelnici/gradonačelnici i predsjedavajući općinskih/gradskih vijeća iz svih općina u Federaciji BiH.

Cilj seminara jeste unapređenje rada i ukupnih odnosa na relaciji izvršnog i predstavničkog tijela lokalnih vlasti kroz tri tematske cjeline koje su vodili predavači iz Kraljevine Španije.

Teme koje su obrađivane su sljedeće:

  • Fondovi EU dostupni lokalnim zajednicama,
  • Upravljanje lokalnom zajednicom i
  • Komunikacijski planovi za lokalne organe.

Predavače su obezbjedili partnerska organizacija iz Španije APRODEL.