U SKLOPU PROJEKTA „RELOAD“ ODRŽANI TRENINZI U OPĆINAMA KONJIC I BREZA

04.Feb.2019.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je dodatna dva treninga za općinske vijećnike na temu „Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave". Prvi trening održan je 28. januara/siječnja 2019. godine u Općini Konjic, dok je drugi održan dva dana kasnije u Općini Breza.

Trening je vodio dr.sci Muamer Hodžić, edukator Saveza općina i gradova Federacije BiH. Pored upoznavanja sa ulogom organizacija civilnog društva i njihovom konkretnom doprinosu lokalnom razvoju cilj treninga je bio prepoznavanje prednosti transparentnog finanisranja organizacija civilnog društva iz općinskog budžeta i uloga općinskih vijećnika u planiranju i dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva.

Učesnici treninga su zajednički konstatovali kako postoje brojne prednosti konkurentskog pristupa dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz općinskih budžeta u skladu sa LOD metodologijom. Modul obuke je pripremljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).