Angažovanje i korištenje konsultantskih usluga u okviru općinskih akcionih planova - MAP-a (PDF Prezentacija)