Dan Općine Breza

26.Mar.2021.
Datum događaja
06.04.2021, Cijeli dan
06.04.2022, Cijeli dan
06.04.2023, Cijeli dan
06.04.2024, Cijeli dan
06.04.2025, Cijeli dan
Breza

06. april/travanj - Dan Općine Breza. Obilježava se kao dan oslobođenja Breze od fašista 1945. godine.

https://breza.gov.ba/