Priručnik za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (MEG)

Publikacija je objavljena 2021. godine u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (eng. MEG - Municipal Environmental and Economic Governance Project) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kategorija javnog dokumenta
Antikorupcija
Vrsta javnog dokumenta
Priručnici
Publikacije