Dan Grada Zavidovići

03.Sep.2021.
Datum događaja
15.09.2021, Cijeli dan
15.09.2022, Cijeli dan
15.09.2023, Cijeli dan
15.09.2024, Cijeli dan
Zavidovići

15. septembar/rujan - Dan Grada Zavidovići. Ovaj datum proglašen je za Dan Grada Zavidovići zato što je u periodu od 10. do 15. septembra 1995. godine izvršeno oslobađenje cjelokupne teritorije Zavidovića (područja Vozuća 10. septembra 1995. godine i Blizna 15. septembra 1995. godine).

http://www.zavidovici.ba/

Grb Općine Zavidovići
Grb Grada Zavidovići