Aktivnosti na izradi Prednacrta Zakona o vodnim uslugama u FBiH privode se kraju

08.Dec.2023.
vode

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je Rješenjem federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva član Interresorne radne grupe za izradu Prednacrta Zakona o vodnim uslugama u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa svoja dva predstavnika gospodinom Hamzalijom Hojkurićem (Općina Tešanj) i gospođom Nasirom Kurtović (Općina Travnik). Aida Kurbegović, ispred Stručne službe Saveza redovno prati rad Interresorne grupe.

Održano je ukupno pet sastanaka radne grupe. Prvi sastanak je održan u Sarajevu, dana 14.09.2023.godine, drugi sastanak je održan 03. i 04.10.2023. godine u Sarajevu, treći sastanak je održan 17. i 18.10.2023. godine u Travniku, a četvrti sastanak je održan 06. i 07.11.2023. godine u Mostaru. Peti i posljednji radni sastanak održan je u Sarajevu, 05. i 06.12.2023. godine.

Ovim Zakonom uređuje se institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, upravljanje, održavanje i izgradnju infrastrukture, način utvrđivanja cijene vodnih usluga i pitanja od značaja za pružanje vodnih usluga u Federaciji BIH. Radi se o jako bitnom zakonu, koji se prvi put donosi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon održanog zadnjeg sastanka, ukoliko se ukaže potreba Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će obaviti pojedinačne sastanke sa članovima radne grupe, između ostalih i sa predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BIH.

Savez općina i gradova Federacije BIH će po izradi finalnog radnog tekst prednacrta Zakona, isti dostaviti svim svojim članicama na mogućnost upućivanja komentara, mišljenja i sugestija.

Projekat