Objavljen poziv za mreže za transfer inovacija (ITN) u programu URBACT IV

17.Jan.2024.
URBACT

U okviru međuregionalnog programa URBACT IV objavljen je poziv za mreže za transfer inovacija (Innovation Transfer Networks - ITN) koji je otvoren od 10. januara do 20. marta 2024. godine.

Poziv je namijenjen partnerskim konzorcijima koji bi preuzeli dobre projektne prakse Urbanih inovativnih akcija (UIA) iz programskog perioda 2014 - 2020. i primijenili ih na domaćem terenu. UIA projekti su u prethodnom periodu bili provedeni u 14 referentnih oblasti kao što su: kvalitet zraka, cirkularna ekonomija, adaptacija na klimatske promjene, digitalna i energetska tranzicija, stambena pitanja, integracija migranata i izbjeglica itd.

Ciljne grupe ovog poziva su općine i gradovi, bez obzira na njihovu veličinu, iz svih zemalja članica Evropske unije te sedam zemalja kandidatkinja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Maksimalni budžet za ovu vrstu projekata iznosi 550 000 eura po projektu, a detalji poziva, uputstva za aplikante, lista vodećih partnera (UIA gradova) i portal za traženje partnera nalaze se na programskoj stranici na sljedećem linku: https://urbact.eu/get-involved

Na istoj stranici se nalaze i linkovi za online info sesije sa svim detaljima o pozivu koje će se održati narednih sedmica. Prva info sesija će biti održana 16. januara i na njoj će poziv biti predstavljen u generalnim crtama.

Direkcija za evropske integracije, uz podršku URBACT Sekretarijata, također organizuje i online Info dan na B/H/S jeziku, koji će se održati 31. januara sa početkom u 10 sati, a registracija se može izvršiti putem sljedećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOxitcQmjEhJ9DCCRagjIDLHqVBbWubolVuext18debGXM8g/viewform?pli=1

Registracija je otvorena do 29. januara 2024.