Poziv za podnošenje prijedloga projekata 2024 CFLI Bosna i Hercegovina

28.Jun.2024.
CFLI

Ambasada Kanade za Mađarsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu je objavila godišnji javni poziv za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). CFLI program podržava projekte manjeg obima, ali snažnog učinka, osmišljenje i kreirane prvenstveno od strane lokalnih partnera, koji su u skladu su sa sljedećim tematskim prioritetima Globalnih poslova Kanade:

  • Inkluzivno upravljanje, uključujući različitosti i LGBTQI+ demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava.
  • Mir i sigurnost, sa fokusom na sprječavanje sukoba i izgradnju mira.
  • Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojaka.

Javni poziv, kao i opis i informacije o načinu prijavljivanja dostupni su na: The Canada Fund for Local Initiatives – Bosnia and Herzegovina (2024)

Rok za dostavljanje prijava je srijeda, 24. jula 2024. godine