Dan Općine Bužim

19.Jan.2022.
Datum događaja
20.02.2022, Cijeli dan
20.02.2023, Cijeli dan
20.02.2024, Cijeli dan
20.02.2025, Cijeli dan
Bužim

20. februar/veljača - Dan Općine Bužim. Na taj dan 1995. godine Predsjedništvo RBiH je Uredbom sa zakonskom snagom formiralo Općinu Bužim.

https://opcinabuzim.ba/