Osnovana Zajednica gradova SRBiH

29.Apr.2021.
Datum događaja
13.07.2021, Cijeli dan
13.07.2022, Cijeli dan
13.07.2023, Cijeli dan
13.07.2024, Cijeli dan
13.07.2025, Cijeli dan

U Sarajevu, 13.07.1972. godine formirana je Zajednica gradova SRBiH sa ciljem unapređenja i razvoja sistema lokalne samouprave, međuopštinske i međunarodne saradnje.