Seminar na temu planiranja i upravljanja razvojem

10.Oct.2021.
Datum događaja
20.10.2021, Cijeli dan

Seminar iz oblasti Planiranja i upravljanja lokalnim razvojem se realizira u okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Ciljevi seminara su podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno vijećnika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije.

Mjesto održavanja: Općina Zavidovići

Vrijeme održavanja: 20.10.2021. sa početkom u 16h

Trener: Hazima Pecirep, šefica Odsjeka za ekonomski razvoj Općine Novi Grad Sarajevo