Trening na temu “Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika u Općini Zavidovići za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”

01.Dec.2021.
Datum događaja
15.12.2021, Cijeli dan
RCDN

U okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za usluge vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda“, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine će u srijedu, 15. decembra 2021. godine, u Zavidovićima, Konferencijska sala JU Centar za kulturu Zavidovići sa početkom u 10h održati obuku na temu: “Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika Općine Zavidovići za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda”.

Ova jednodnevna obuka ima za cilj:
•    Da se učesnici upoznaju sa pravnim i institucionalnim okvirom lokalne samouprave u sektoru vodnih usluga kako bi bolje razumjeli svoju ulogu i odgovornost,
•    Da učesnici razumiju važnost i potrebu za poboljšanjem organizacije pružanja vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave,
•    Da učesnici zajednički razvijaju svoje kompetencije i na taj način osiguraju saradnički pristup pružanju vodnih usluga na lokalnom nivou.

Projekat