Uredba o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u RBiH

29.Apr.2021.
Datum događaja
21.10.2021, Cijeli dan

Vlada Republike Bosne i Hercegovine je, na zahtjev Zajednice opština i gradova Republike BiH, 21.10.1994. godine donijela Uredbu o ratifikaciji Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (V broj 174/94). Uredbu je objavljena je u "Službenom listu RBiH", br.31 od 03. 11.1994. godine.