Benčmarking vodovodnih preduzeća

Benčmarking

Kontekst

Uz podršku i pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MOFTER) i Svjetske banke, Savez općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH), Udruženje poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH (UPKP) i udruženje Vodovodi Republike Srpske potpisali su Memorandum o razumijevanju sa Međunarodnim udruženjem vodovoda u slivu rijeke Dunav (IAWD) s ciljem uspostavljanja „Upravljačke institucije“ u BiH za DANUBIS platformu za prikupljanje i upravljanje podacima sa sljedećom svrhom:

  • prikupljanje podataka i validaciju prikupljenih podataka u Bosni i Hercegovini
  • aktivna promocija platforme DCM kao alata za prikupljanje i upravljanje podacima o radu vodovoda u cijeloj državi
  • vođenje mehanizama i aranžmana za razmjenu informacija, koordinaciju i donošenje odluka na državnom nivou u vezi s DCM platformom.

Za obavljanje ovih poslova, u septembru 2017. godine, određeno osoblje iz tih organizacija je osposobljeno za pokretanje, upravljanje i korištenje DCM DANUBIS platforme za učitavanje i analizu podataka prikupljenih iz vodovodnih preduzeća u BiH.

O platformi DANUBIS

Platforma DANUBIS za prikupljanje i upravljanje podacima (DANUBIS DCM) dizajnirana je kao zasebna mrežna platforma za prikupljanje i upravljanje podacima koja državnim institucijama omogućava lako prikupljanje, validaciju, upravljanje, dijeljenje i objavljivanje podataka o učinku komunalnih usluga. Specifični ciljevi platforme su:

1)    omogućiti vodovodnim preduzećima da unose podatke o učinkovitosti komunalnih usluga na prijateljski web interfejs,
2)    pomoći državnim institucijama da provjere kvalitetu i dosljednost dostavljenih podataka te upravljaju i zaštite podatke na siguran način,
3)    pružiti menadžmentu vodovodnih preduzeća jednostavnu tabelu rezultata rada tokom vremena i u odnosu na ciljeve,
4)    osigurati vezu s platformom DANUBIS.org i nacionalnim sistemima zemalja, radi izvještavanja i dalje obrade.

Platforma je pokrenuta na http://www.danubis-dcm.org/ krajem oktobra 2016.

Prednosti za lokalne samouprave i vodovodna preduzeća

Opći cilj ove aktivnosti je doprinijeti povećanju operativnog i finansijskog učinka lokalnih samouprava (LS) i vodovodnih preduzeća (VP) u FBiH podržavanjem njihovog učešća u prikupljanju podataka, benčmarkingu i razmjeni informacija u okviru platforme DANUBIS.

Kao rezultat toga, svako VP i LS, koji učestvuju u aktivnostima benčmarkinga, moći će da ocijene svoje učinke pomoću jednostavnih i praktičnih alata platforme DCM. To će omogućiti VP-ima i njihovim vlasnicima da identificiraju područja u kojima rade dobro i ona koja zahtijevaju poboljšanje.

Pored toga, program benčmarkinga omogućava upoređivanje učinka sa drugim lokalnim ili međunarodnim VP-ima i razmjenu dobre prakse. Konačno, pravilno održavanje podataka o pokazateljima učinka preduvjet je za uspješnu saradnju preduzeća sa relevantnim državnim institucijama, donatorima, razvojnim i komercijalnim bankama, međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i javnošću.

Obuka

Naziv (primjer): Implementacija benčmarkinga u Bosni i Hercegovini putem DCM platforme

Vremenski okvir:

  • Približno trajanje obuke: 2-3 dana
  • Približno prikupljanje i provjera valjanosti prikupljenih podataka po VP-u: 5-7 dana

Partneri: MOFTER, IAWD, World Bank, SDC, UNDP

Ciljna grupa: Lokalne samouprave i vodovodna preduzeća

Država: Bosna i Hercegovina

Rezultati

U 2017. godini obučili smo naše osoblje za pokretanje, upravljanje i upotrebu platforme DCM DANUBIS za učitavanje i analizu podataka prikupljenih od VP-ova u Federaciji BiH.

Tokom 2018./2019. održali smo radionice i edukacije sa predstavnicima 18 vodovodnih preduzeća iz Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici vodovodnih preduzeća su obučeni za rad na DCM platformi. Ispitivanje benčmarkinga, koje sadrži 128 ključnih pokazatelja, uspješno je završilo svako od vodovodnih preduzeća.

Budući planovi

Uz podršku švicarske vlade koja finansira i podržava implementaciju Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) i Svjetske banke, radit ćemo s više od 30 vodovodnih preduzeća u 2020./2021. Naš tim, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama, neprestano radi na daljnjem razvoju obuka za benčmarking i aktivnosti koje bi doprinijele prikupljanju i boljem korištenju podataka od strane organa lokalne samouprave, VP-ova, državnih institucija itd.

Za najnovije informacije o benčmarkingu molimo posjetite www.sogfbih.ba